Service Design vs. Service innovation

מה בין Service design  ל Service Innovation

תהליך של חדשנות מבוססת שירות הינו תהליך מובנה לשיפור שירותים קיימים או למציאת שירותים חדשים, לבדיקתם ולבנייתם.

 בשלב הראשון עוסקים במציאת ההזדמנות. תהליך זה מתבסס בחלקו על שיטה הנקראת Service Design. שיטה זו, שצמחה מעולם העיצוב בו מרכז העשייה דן בחוויית הלקוח, אומצה בעולם ע"י חברות שונות המעוניינות למצוא שירותים העונים במדויק לצרכי הלקוח.

לשיטת ה- Service Design זו מספר מאפיינים:

הלקוח נמצא במרכז וסביבו נבנה התהליך .a
אנו עוסקים במיפוי של חווית הלקוח ובהרגשתו לאורך התהליך .b
המיקוד הינו בזיהוי קשיים בתהליך או רגשות שליליים .c
המיפוי מוביל לרעיונות לשיפור או לשירותים חדשים .d
התהליך הינו איטרטיבי. האימות (ולידציה) נעשה תוך כדי התהליך והמשוב מניע כיוונים אחרים או יותר מדויקים .e

ע"מ לבחון את השירות המוצע (שנבע מצרכי לקוח) ולהתאים את התהליך לעולם העסקי, יש צורך לשלב בו מתודות של Service Innovation. שיטה זו משמשת לבחינת השירותים המוצעים בראייה עסקית תוך התחשבות במאפייני החברה.

לשיטת ה- Service Innovation מספר מאפיינים:

בחינת התאמת השירות לחברה ולהיבטים האסטרטגיים שלה .a
(בחינה מעמיקה של השירות בראייה עסקית (תכנית עסקית ראשונית .b
(מתן דגש על ערך וחווית לקוח (עולם חדש) לעומת מוצר ותחרות (עולם ישן .c
גם תהליך זה הינו איטרטיבי וכולל ביצוע ולידציה בשלבים מוקדמים .d

שילוב מושכל במתודות של Service Design  יחד עם ראיה עיסקית – מאפשרת יצירת חדשנות מבוססת שירות היוצרת ערך ללקוח הסופי ולנותן השירות.
/* */

//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js